Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T predala nemocnice.

30. november 2009

BRATISLAVA – Skupina J&T spolu s klientmi úspešne zhodnotila svoje investície v zdravotníckych projektoch na Slovensku. Predajom svojej pozície spoločnosti VFSolutions, s.r.o. dosiahli nadpriemerné zhodnotenie vložených prostriedkov.

,,Do zdravotníctva sme vstupovali so zámerom vybudovať v strednodobom horizonte funkčný systém komplexnej starostlivosti o klienta. Zmeny legislatívy a vôbec prostredia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti nás však pred časom prinútili odísť z trhu verejného zdravotného poistenia a neumožnili nám realizovať zámery v plnej miere,“ priblížil dôvody zmeny v stratégii J&T v tejto oblasti Ivan Jakabovič, jeden zo zakladateľov skupiny. ,,Záujem o našu pozíciu prejavilo viacero subjektov. Najlepšie podmienky, predložila spoločnosť VFSolutions,“ doplnil I. Jakabovič.

,,Spoločnosť VFSolutions zužitkuje rozsiahle odborné skúsenosti v oblasti zdravotníc tva tak, aby zabezpečila funkčný a rentabilný chod všetkých týchto zdravotníckych zariadení,“ povedala poverená hovorkyňa VFSolutions Veronika Deckerová.

Súčasťou transakcie je predaj 100 percentného podielu na spoločnosti SVET ZDRAVIA (100%) a ďalších spoločnostiach, prostredníctvom ktorých skupina J&T prevádzkovala Železničnú nemocnicu Košice,  Železničnú nemocnicu Bratislava, Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, Nemocnicu Andreja Leňa v Humennom a ďalšie menšie zdravotnícke zariadenia a prevádzky.

Transakcia nepodlieha schvaľovaniu Protimonopolného úradu SR. Finančné podrobnosti transakcie sú predmetom obchodného tajomstva a obe strany sa zhodli na ich nezverejnení.

Keďže sa spoločnosť VFSolutions stala majiteľom spoločností, ktoré zastrešujú jednotlivé zdravotnícke zariadenia, táto zmena sa nedotkne zmluvných záväzkov prevádzkovateľov nemocníc.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovnictvom a projektovým financováním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla zisk 27 mil. EUR, Aktíva dosiahli 3,5 mld. EUR. Vlastný kapitál predstavoval  569,1 mil. EUR. Viac na http://www.jtfg.com/.

 Kontakt na Veroniku Deckerovú, poverenú hovorkyňu spoločnosti VFSolutions

Mobil:         0910931060

e-mail:       supreme@supreme.sk

Autor: Maroš Sýkora