Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T potvrdzuje svoju výkonnosť.

2. december 2009

BRATISLAVA - J&T FINANCE GROUP, a.s., dosiahla za  prvých deväť mesiacov roku 2009 konsolidovaný zisk* vo výške 78,3 mil. EUR. Konsolidované aktíva skupiny J&T k 30.9.2009 predstavovali 3,64 mld. EUR a konsolidovaný vlastný kapitál *624,1mil. EUR.

„Ziskovosť skupiny je výrazne podporený rastúcim optimizmom na finančných trhoch a s tým súvisiaci rast ziskov z obchodovania a z poplatkov za správu klientských portfólií“ uviedol k výsledkom Jozef Tkáč, prezident skupiny J&T.

Uvedené údaje pochádzajú z neauditovaných konsolidovaných výsledkov zostavených podľa medzinárodného účtovného výkazníctva IFRS.

* Konsolidovaný zisk a konsolidovaný vlastný kapitál pripadajú osobám s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovnictvom a projektovým financováním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na http://www.jtfg.com/.

Autor: Maroš Sýkora