Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T predala laboratóriá Pente.

25. november 2009

PRAHA – Skupina J&T spolu s klientmi predala svoj 100-percentý podiel v spoločnosti Aeskulab Holding, a.s. spoločosti Alpha Medical, a.s. Aeskulab Holding, a.s. je druhým najväčším poskytovateľom medicínskych laboratórnych služieb v Českej republike.

,,Tento projekt bol na rozdiel od pozície J&T v zdravotníctva na Slovensku od počiatku koncipovaný s cieľom realizovať konsolidáciu trhu, využiť synergie a následne predať. Práve vďaka konsolidácii sme pri predaji dosiahli významné zhodnotenie vynaloženej investície“ vysvetlil Radek Placanda, projektmanažér J&T. ,,Záujem o kúpu siete Aeskulab holding bol priebežný od doby, kedy získal významnejší  podiel na trhu. V poslednom čase prejavilo vážny záujem päť spoločností ktoré predložili svoje ponuky na prevzatie holdingu. Najlepšiu ponuku predložila práve spoločnosť zo skupiny Penta“ doplnil R. Placanda

Aeskulab je pre nás kľúčovou platformou na českom trhu, na ktorom chceme pokračovať v ďalších akvizíciách. Pre Alphu Medical sú ťažiskovými trhmi Slovensko, Česko a Poľsko, kde vidíme veľký priestor na konsolidáciu a vytvorenie popredného stredoeurópskeho hráča”, povedal Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha Medical.

V tomto týždni došlo k naplneniu kúpnopredajnej zmluvy, uzavretej začiatkom októbra. Transakciu schválil  Úrad na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Na základe dohody oboch spoločností finančné podrobnosti transakcie nebudú zverejnené. 
Spoločnosť Aeskulab Holding, a.s. dnes prevádzkuje 8 laboratórií, ktoré skoncentroval nákupmi od fyzických osoby – zakladateľov jadnotlivých laboratórií.

Alpha Medical je od roku 2006 súčasťou portfólia investičnej skupiny Penta. Spoločnosť dosahuje ročné tržby vo výške 20 mil. EUR a poskytuje v priemere 45 000 testovacích úkonov pre 7000 pacientov denne
Aeskulab je druhý najväčší poskytovateľ  v Českej republike, na trhu pôsobí od roku 2006. V roku 2008 spoločnosť dosiahla tržby na úrovni 15 mil. EUR. Prevádzkuje 8 laboratórií
Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovnictvom a projektovým financováním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla zisk 27 mil. EUR, Aktíva dosiahli 3,5 mld. EUR. Vlastný kapitál predstavoval  569,1 mil. EUR. Viac na
http://www.jtfg.com/.

Autor: Maroš Sýkora