Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Isté vykročenie J&T do roku 2009.

7. október 2009

BRATISLAVA – J&T FINANCE GROUP, a.s., úspešne nadviazala na výsledky z predchádzajúceho roku, a za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla zisk 27 mil. EUR.  Dosiahnuté výsledky mierne prevyšujú plán pre dané obdobie. Aktíva dosiahli 3,5 mld. EUR. Vlastný kapitál predstavoval  569,1 mil. EUR. Vyplýva to z neauditovaných výsledkov konsolidovaného celku končiaceho na J&T FINANCE GROUP, a.s., zostavených podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS).

„Pri hodnotení výsledkov za polrok 2009 sa dívame na úplne inú skupinu, než v roku predchádzajúcom. Po minuločnom oddelení časti nefinančných aktív,  sme v tomto roku takmer završili dlhodobý zámer budovať skupinu ako  čiste finančný a bankový holding. Významne sme pomohli vzniku hotelovej spoločnosti Best Hotel Properties a holdingu Tatry Mountain Resorts. Na ich budúcom rozvoji sa bude skupina podieľať ako finančný investor.“ komentuje Jozef Tkáč, prezident J&T.

V blízkej budúcnosti skupina predpokladá, že Hotelová spoločnosť BHP a.s. (Best Hotel Properties) zaradí do svojho portfólia luxusné hotely v oblastiach strednej Európy a Ruska. Holding Tatry Mountain Resorts zaradí v dohľadnej dobe do svojho majetku jedinečné aktíva lokalizované v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier. Obe spoločnosti sú v súčasnosti kótované na Burze cenných papierov v Bratislave a v strednodobom horizonte sa očakáva ich ďalšia kotácia na jednom z významných stredoeurópskych trhov v Prahe, alebo Varšave.

„V súčasnosti považujeme za veľmi atraktívne investovať na akciových a dlhopisových trhoch. Aj naďalej sa budeme aktívne venovať vyhľadávaniu nových investičných projektov. Dnešná doba prináša množstvo príležitostí, pri ktorých využití nechceme ako finančný investor chýbať,“ vysvetľuje Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T.

Na tvorbe výsledkov samotnej skupiny sa v uplynulom polroku významne podieľali predovšetkým aktivity  v oblastiach poskytovania špecializovaného financovania a pôsobenie na finančnom trhu. Z nich J&T za šesť mesiacov dosiahla zisk 18,14 mil. EUR. Z pohľadu štruktúry patrí k dôležitým položkám tvorby zisku čistý úrokový výnos vo výške 9,66 mil. EUR a čistý zisk z obchodovania vo výške 52,71 mil. EUR.

J&T je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich skupín na území bývalého Československa. Hlavnými oblasťami podnikania skupiny sú privátne a investičné bankovníctvo. V súčasnosti je aktívne prítomná predovšetkým na trhoch Slovenskej republiky, Česka, Švajčiarska a Ruska. Viac na http://www.jtfg.com/.

Autor: Maroš Sýkora - Hovorca