Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T vstúpila do Mýta.

11. september 2009

Mýto budú financovať renomované banky

Bratislava, 11. septembra 2009 – Budovanie mýtneho systému na Slovensku budú financovať Tatra banka, a.s., Poštová banka, a.s. a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Vyplýva to z úverovej dokumentácie, ktorú dnes podpísali zástupcovia SkyToll-u a menovaných bánk.

Podpisom zabezpečovacích zmlúv sa sfinalizovalo komplexné financovanie projektu výstavby mýtneho systému. Základná zmluva o syndikovanom úvere vo výške  107 miliónov eur bola podpísaná už 21.8.2009.

„Podpisom úverovej dokumentácie sme v súlade so stanoveným harmonogramom dosiahli ďalší míľnik potrebný na úspešný štart prevádzky mýtneho systému od 1. januára 2010,“ uviedol generálny riaditeľ SkyToll, a.s. Matej Okáli.

Prostriedky zo schváleného úveru sa použijú najmä na vybudovanie komplexnej technickej infraštruktúry satelitného mýtneho systému, kontroly výberu mýta a siete viac ako 100 predajných miest. Predovšetkým ide o centrálny informačný systém a systém ETBO (Electronic Tolling Backoffice), ktoré zabezpečujú komunikáciu so satelitnými palubnými jednotkami. Ďalšou zložkou je technická infraštruktúra kontroly výberu mýta vrátane špecializovaných vozidiel mýtnej polície a viac ako 40 kontrolných brán. Predajnú sieť tvoria kontaktné a distribučné miesta. Špecializované kontaktné miesta budú v  každom krajskom meste. Distribučné miesta budú na všetkých hraničných prechodoch určených pre nákladnú automobilovú dopravu a na vybraných čerpacích staniciach.

Financovanie  ostatných nákladov je zabezpečené zo strany akcionárov spoločnosti SkyToll, a.s.. V súčasnosti prebiehajú rokovania  s viacerými Private Equity investormi o  vstupe do spoločnosti Ibertax. Prvým výsledkom  týchto rokovaní je nadobudnutie 10% akcií Ibertaxu  spoločnosťou  J&T FINANCE GROUP, a.s., ktorá bola poradcom  pri získaní financovania projektu a zároveň zabezpečila poskytnutie časti finančných prostriedkov na výstavbu elektronického výberu mýta  na obdobie do uzavretia rokovaní s financujúcimi bankami. 

,,Pred časom sme avizovali záujem o investičný vstup do projektu zavádzania elektronického mýta, v týchto dňoch sme ho uzavreli v podobe akcionárskeho podielu v spoločnosti Ibertax,” uviedol Martin Fedor, riaditeľ  Corporate Finance skupiny J&T.

Mýtny systém pre vozidlá nad 3,5 tony bude uvedený do prevádzky od 1.1.2010. Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je unikátny tým, že pokrýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy, a to najvyspelejšou technológiou satelitného výberu mýta.

Spoločnosť SkyToll, a. s., podpísala v januári s Národnou diaľničnou spoločnosťou zmluvu, ktorá ju zaväzuje vybudovať a prevádzkovať komplexnú službu elektronického výberu mýta v Slovenskej republike. Založili ju členovia konzorcia Ibertax-Santoll, víťaza tendra na komplexnú službu elektronického výberu mýta. Akcionármi SkyToll, a. s., sú spoločnosti SanToll, sesterská spoločnosť Sanefu, a Ibertax. Sanef ročne vyberie vo svojich mýtnych sieťach poplatky v hodnote viac ako jednej miliardy eur prostredníctvom hotovosti, kreditných kariet a elektronického mýta. Spoločnosť prevádzkuje jednu z najdlhších spoplatnených mýtnych sietí v Európe (viac ako 1700 km). Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že pokrýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy, a to najvyspelejšou  technológiou satelitného výberu mýta. Je založený na GPS – GSM technológii, ktorá má zabezpečiť maximálnu flexibilitu pri zvládnutí nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete v  nasledujúcich  rokoch.
Viac informácií:
http://www.skytoll.sk

Kontakt pre médiá:
Lenka Lendacká
Mediálny zástupca SkyToll, a. s.     
email: skytoll@amic.sk
mobil: 0908 725 514