Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Vyjádření J&T k poslaneckému návrhu novely zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami (č.695/2004 Sb.)

18. jún 2009

Skupina J&T považuje schválení poslanecké novely upravující bezplatné přidělování emisních povolenek po roce 2013 za krok správným směrem.  J&T však zásadně nesouhlasí s konkrétními podmínkami pro přidělování bezplatných povolenek. Předpokládáme, že bude přijata další úprava těchto podmínek tak, aby dávala reálnou šanci využít bezplatných povolenek pro všechny energetické společnosti v ČR. 

Konkrétní podmínky přidělování bezplatných povolenek po roce 2013 – zejména krátký termín pro předložení plánu investic do modernizace zdrojů - považujeme za nepřiměřeně tvrdé a nepřijatelné pro většinu energetických společností v ČR.
"Podmínka, aby energetické společnosti předložily plán investic na modernizaci technologií již do konce března příštího roku a aby významnou část investic, které mají být kryty z bezplatných povolenek, realizovaly již do roku 2011, je v praxi akceptovatelná snad jen pro ČEZ. Pro ostatní výrobce elektřiny a tepla v ČR by znamenala obrovský problém," uvedl partner skupiny J&T Daniel Křetínský.
„Energetické společnosti potřebují na přípravu svých modernizačních plánů podstatně delší dobu než několik měsíců a to z řady důvodů včetně toho, že velká část modernizačních projektů se bude týkat zvyšování účinnosti zdrojů, které je evropskou legislativou vyžadováno až od roku 2015,“ zdůraznil Křetínský.

Stejně jako nesouhlasíme s konkrétními podmínkami poslaneckého návrhu, tak zásadně odmítáme i argumenty pana poslance Bursíka o tom, že poslanecký návrh znamená dar energetickým společnostem a že by si stát měl prostředky z povolenek ponechat.
„Argumentace pana poslance Bursíka o daru je naprosto nepřípadná. Novela totiž obsahuje povinnost jednotlivých příjemců povolenek jejich hodnotu investovat do modernizace zařízení. Řešení, kdy by stát povolenky získal zdarma, ale následně je výrobcům prodával a investice pak realizoval buď sám nebo prostřednictvím dotací, by bylo netransparentní a neefektivní,“ prohlásil Křetínský.

Klíčový potenciál úspor je v modernizaci stávajících zdrojů znečištění. A tu mohou provést pouze jejich vlastníci. Podpora investic v podobě přídělu bezplatných povolenek musí směřovat právě jim, jinak snížení emisí buď nebude dosaženo vůbec nebo jen za cenu velmi negativní dopadů na spotřebitele, jako je výrazné zdražení energií v ČR a
především růst cen tepla pro domácnosti.
„Pokud by energetické společnosti byly nuceny kupovat všechny povolenky již od roku 2013, mělo by to nejenom nepříznivý ekonomický vliv na samotné energetické společnosti, ale především negativní sociální dopady na spotřebitele elektřiny a odběratele tepla. Z tohoto důvodu musí energetické společnosti dostat adekvátní čas potřebný k tomu, aby se připravily na situaci, kdy bude nutné emisní povolenky kupovat a mohly dopady této povinnosti rozložit do delšího období," dodal Křetínský.

Martin Maňák
ředitel komunikace skupiny J&T pro oblast energetiky 
J&T INVESTMENT ADVISORS, Pobřežní 14, Praha 8, tel. + 420606648659, mail: manak@jtfg.com

Autor: Martin Maňák