Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Tiskové prohlášení J&T k akvizici firmy Energetické opravny

13. august 2009

Reagujeme tímto na článek deníku E15 ze dne 11.8.2009, který se snaží vytvářet zdání, že „společnost ČEZ platí miliardy korun firmě Energetické opravny Prunéřov, kterou ČEZ nedávno prodal skupině J&T“. Skutečný stav věcí je diametrálně odlišný, než se snaží naznačit E15.

Firma SES Tlmače, která je součástí konsolidovaného celku J&T, koupila firmu ENERGETICKÉ OPRAVNY, a.s. (EOP) ve veřejném výběrovém řízení od ČEZ v rámci procesu outsourcingu již začátkem roku 2008. Společnost SES v tomto tendru uspěla proto, že dokázala nabídnout nejlepší podmínky.
Důvodem, proč došlo k této akvizici, byla snaha o dosažení synergických efektů mezi výrobcem energetických kotlů SES Tlmače a společností EOP, jejíž pracovníci již po mnoho let zajišťují údržbu elektráren společnosti ČEZ. Jednalo se o standardní obchodní transakci, ke které J&T přistoupila proto, že firma EOP byla logickým partnerem pro SES Tlmače. Z hlediska výrobního a inženýrského zázemí šlo objektivně o nejlepší možnou kombinaci pro údržbu kotlů v ČR.

K nepodloženým spekulacím médií dodáváme, že objem výkonů EOP klesl na konci roku 2008 o 12 % na 377 mil. Kč. Při zadávání zakázek nebyl zaznamenán jakýkoliv náznak preference ve prospěch EOP. Naopak díky průtahům na straně ČEZ nebyl do dnešního dne realizován projekt údržby kotelen, na který se konsorcium EOP a SES kvalifikovalo před rokem a půl.

Zisk Energetických opraven za rok 2008 činil 164 tisíc Kč (slovy: stošedesát tisíc Kč). Podobný výsledek je očekáván i v roce letošním.

Z toho jasně plyne, že touto transakcí nedošlo ani nedochází k jakémukoliv zvýhodnění ze strany ČEZ.


Martin Maňák
ředitel komunikace pro oblast energetiky