Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T významně posílí v energetice akvizicí společnosti International Power Opatovice

1. júl 2009

Skupina J&T potvrzuje, že se společností International Power podepsala smlouvu o koupi všech aktiv společnosti International Power v České republice. J&T tím získá stoprocentní podíl ve společnosti International Power Opatovice (IPO), stejně jako její akciové podíly ve společnostech Pražská teplárenská (PT) a Energotrans (ET).
Na výše uvedenou transakci navazuje dohoda se Skupinou ČEZ o tom, že akciový podíl společnosti International Power Opatovice ve společnosti Pražská teplárenská bude následně prodán skupině ČEZ. Transakce je prováděna ve spolupráci se společností  Dalkia Česká republika v rámci širší kooperace mezi společností Dalkia a skupinou J&T na českém energetickém trhu.
 „Náš zájem o International Power Opatovice je logickým krokem při naplňování naší dlouhodobé strategie posilování v energetickém sektoru. Podstatně jsme se tak přiblížili k naplnění dílčího cíle dosáhnout celkové instalované kapacity našich zdrojů na úrovni tisíce megawatt,“ uvedl Daniel Křetínský, partner J&T pro korporátní investice a generální ředitel nově vznikajícího ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
„Podobně jako u jiných námi spravovaných podniků hodláme Elektrárnu Opatovice dále rozvíjet a investovat do modernizace tohoto zdroje. Současně také chceme udržovat dobré vztahy s městem a celým regionem. Nepředpokládáme rovněž žádnou významnou změnu dosavadní politiky Elektrárny Opatovice v oblasti cen tepla,“ prohlásil Křetínský.
Akvizici společnosti International Power Opatovice realizuje skupina J&T. Následně se však předpokládá převod společnosti do nově vytvářeného ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Transakce bude vypořádána v průběhu druhé poloviny roku 2009.
Strany se dohodly, že až do vypořádání transakce k ní nebudou zveřejňovat žádné další informace.
 

Mgr.Martin Maňák
ředitel komunikace skupiny J&T pro energetiku
mobil: +420 606 648659
mail: manak@jtfg.com

Autor: Maňák Martin