Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T Banka dodatočne navýšila kapitál chorvátskej VABA banky

30. január 2015

J&T Banka, väčšinový vlastník chorvátskej VABA banky, na základe rozhodnutia predstavenstva a so súhlasom dozornej rady navýšila základný kapitál banky o 37.500.000 HRK.

Po navýšení, ktoré prebehne v týchto dňoch, dosiahne kapitál výšku 166.085.400 HRK. Budú tak splnené všetky potrebné podmienky pre ďalší rozvoj a rast banky a zabezpečenie kvalitnejších služieb klientom.

 

K navýšeniu dochádza prostredníctvom vydania nových akcií v celkovom počtu 3.750.000 kusov s nominálnou hodnotou 10 HRK/akciu. Podiel J&T Banky bude po navýšení kapitálu predstavovať 67,74 %.

 

 

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,7 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. eur a kapitálom 1 mld. eur. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.