Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Reakcia J&T Finance Group na medializované informácie ohľadne Poštovej banky

8. jún 2015

Dňa 3. 6. 2015 uverejnili Hospodárske noviny článok "Poštovku potrápi Cyprus" a príspevok komentátora Daga Daniša "Príbeh Poštovej banky, J&T a solária pre kone", ktoré vytvárajú dojem, že na riešenie situácie Poštovej banky ohľadne gréckych štátnych dlhopisov boli v minulosti skryte použité zdroje banky nedovoleným spôsobom. J&T Finance Group SE (ďalej len J&T) sa ako jeden z hlavných akcionárov Poštovej banky musí voči týmto zavádzajúcim tvrdeniam ohradiť. Prostredníctvom tohto prípadu má záujem poukázať na to, kde sú hranice a pravidlá slobody slova.

Prepojením skutočnosti, že jeden z hlavných akcionárov Poštovej banky – Istrokapitál SE (ďalej len Istrokapitál) je cyperská firma, odvodzuje komentátor, že úvery medzi Istrokapitálom a J&T sú previazané. Tieto tvrdenia považuje spoločnosť za nepodložené špekulácie.

Podľa názoru J&T pritom autor článku zneužíva fakt, že banka nesmie, vzhľadom na zákon o bankovom tajomstve, zverejniť žiadnu informáciu o svojich klientoch. Spojením faktov, medzi ktorými nie je príčinná súvislosť, vytvoril zavádzajúci príbeh, ktorý poškodzuje dôveryhodnosť J&T.  

Skutočnosť, že banka nie je oprávnená poskytnúť tieto informácie verejne však neznamená, že údajmi o konečných majiteľoch nedisponuje. Práve naopak. Nielen banka, ale aj audítori a samotná NBS majú detailné informácie o vlastníkoch každej jednej spoločnosti. Pri poskytnutí financovania teda vždy poznajú jej konečného majiteľa. A to bez ohľadu na to, či ide o cyperskú, alebo o spoločnosť z akejkoľvek inej krajiny. NBS je garantom toho, že nedôjde k nadmernej úverovej expozícii voči jednému subjektu.  

V článku Hospodárskych novín došlo k nesprávnemu spojeniu problémov cyperských vlastníkov firiem so splácaním úverov a úverovou angažovanosťou Poštovej banky voči tejto krajine. Mnohé z poskytnutých úverov totiž nesmerovali na Cyprus, ale do iných ekonomík, pretože nemali cyperského vlastníka. Sídlo spoločnosti na Cypre totiž automaticky neznamená,  že prostriedky poputujú do miestnej ekonomiky. Pri rozhodovaní o otázke financovania zároveň  banka posudzuje potenciálne riziká klienta a detailne aj návratnosť a kvalitu projektu.  

O dobrej kondícii a zdraví Poštovej banky vypovedá aj fakt, že za rok 2014 dosiahla čistý zisk 41,8 mil. eur a vyplatila dividendu 38 mil. eur. Audítori nemali po vyriešení straty z gréckych dlhopisov voči banke žiadne výhrady. Guvernér NBS Jozef Makúch sa zároveň vyjadril, že momentálne nie je dôvod, aby NBS ako regulátor zasiahla. NBS tiež potvrdila, že Poštová banka z jej pohľadu plní všetky zákonné pravidlá a povinnosti.

Na riešenie gréckeho problému neboli skryte použité zdroje banky nedovoleným spôsobom, čoho garantom je NBS aj audítori. Spoločnosť J&T je presvedčená, že článok bol vyjadrením snahy navodiť v čitateľovi mylný dojem, že samotná angažovanosť voči cyperskej firme je dôvodom na obavy o kvalitu úveru.

Situácia ohľadne gréckych dlhopisov bola vyriešená úplne jasne a transparentne. J&T kúpila Poštovú banku od Istrokapitálu, ktorý za tieto zdroje doplnil do banky kapitál na potrebnú výšku a získal právo na podiel v J&T. Všetky tieto informácie sú verejne dostupné.