Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T FINANCE GROUP VYKÁZALA NÁRAST BILANČNEJ SUMY NA 9,4 MILIARDY EUR

3. júl 2015

Bilančná suma J&T Finance Group SE dosiahla ku koncu roka 2014 úroveň 9,4 mld. EUR, čo predstavuje 12 % medziročný nárast. Podpísali sa pod to najmä klientske vklady, ktoré medziročne stúpli o 17 % na 7,5 mld. EUR. Hodnota vlastného kapitálu predstavovala 1,032 mld. EUR. J&T Finance Group SE dosiahla k 31. 12. 2014 zisk vo výške 62 mil. EUR. Vyplýva to z auditovaných konsolidovaných výsledkov (IFRS).

Za rok 2014 spoločnosť viac ako zdvojnásobila čistý úrokový výnos, ktorý dosiahol 311,7 mil. EUR. Čistý výnos z poplatkov a provízií na konci roka činil 57,4 mil. EUR. Prudký nárast čistých úrokových aj poplatkových výnosov zapríčinila nielen akvizícia Poštovej banky, ale predovšetkým organický rast J&T Banky, ktorá za rok 2014 vykázala čistý zisk vo výške 48,4 mil. EUR (medziročný nárast o 26 %).

Dostatok kapitálu a nárast bilancie sa pozitívne odrazili na výške poskytnutých úverov. Tých skupina v minulom roku prefinancovala za viac ako 5,3 mld. EUR (21% medziročný nárast).

vykaz.png

 

bilancia.png

J&T Finance Group SE:

Bankový a finančný holding J&T Finance Group SE sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka a Slovenskej republiky, Chorvátska a Ruskej federácie. Viac informácií na www.jtfg.sk.