Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T a ISTROKAPITAL sa dohodli na zmenách majetkových podielov

6. júl 2015

ISTROKAPITAL SE Maria Hoffmanna a osoby blízke J&T sa dohodli na majetkovom vysporiadaní, ktorého hodnota je 500 mil. eur. Transakcia sa vzťahuje na spoločné aktivity v Poštovej banke, J&T Finance Group SE (JTFG) a v J&T Private Equity Group, kde sa Mario Hoffmann zároveň rozhodol ukončiť svoje aktívne pôsobenie. Súčasťou dohody je aj získanie podielu J&T v Axon Neuroscience.

V rámci vysporiadania bankových aktivít ISTROKAPITAL SE predá 8,45 %-ný podiel v Poštovej banke holdingu JTFG. Skupina sa tak stane  98,45 %-ným vlastníkom Poštovej banky.

Zároveň dochádza k vysporiadaniu 24 %-ného podielu v JTFG. Akcionármi bankového a finančného holdingu zostávajú Jozef Tkáč (47,5 %), Ivan Jakabovič (47,5 %) a čínska privátna spoločnosť CEFC Shanghai International Group Limited z holdingu China Energy Company Limited (5 %).

Maria Hoffmanna si vážim z hľadiska profesionálneho aj ľudského. Chápem jeho rozhodnutie ísť vlastnou cestou, a preto sme mu ponúkli možnosť odkúpenia jeho podielov, ktorú prijal. Po niekoľkoročnej dobrej spolupráci sme sa tak dohodli na rozdelení a vysporiadaní spoločných aktivít v J&T. Vzájomne  budeme spolupracovať na projekte výskumu Alzheimerovej choroby,“uvádza Patrik Tkáč podpredseda predstavenstva J&T Finance Group SE.

V biznise pôsobím už 20 rokov. S J&T som mal vždy korektné a priateľské vzťahy, ale rozhodol som sa venovať svojim osobným aktivitám a najmä aktivitám v spoločnosti Axon Neuroscience. Úspešne sme na ľuďoch ukončili prvú fázu klinických skúšok vo vývoji vakcíny proti Alzheimerovej chorobe, čo dáva nádej miliónom pacientov bojujúcich s touto chorobou. Mojím zámerom je vynakladať na tento projekt  väčšinu môjho času aj energie,“ povedal Mario Hoffmann, predseda správnej rady ISTROKAPITAL SE.

Súčasťou dohody v rámci nebankových aktivít je predaj podielu v  J&T Private Equity Group (9,9 %) a taktiež predaj podielu v Axon Neuroscience SE. J&T získa 10 % v spoločnosti Axon Neuroscience SE za 100 mil. eur, čo je súčasťou ceny odpredaných majetkových podielov. Axon Neuroscience SE je dnes svetovým lídrom v oblasti hľadania riešenia terapie Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení. Stal sa prvou spoločnosťou na svete, čo úspešne ukončila prvú fázu klinickej štúdie s vakcínou zameranou na redukciu Tau patológie, ktorá je aj podľa posledných výskumov Mayo Clinic Florida hlavnou príčinou ovplyvňujúcou vývoj choroby.