Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T Finance Group SE prehlbuje spoluprácu s čínskou CEFC

3. september 2015

V nadväznosti na úspešne dokončenú due diligence dochádza k naplneniu ďalšieho kroku vstupu čínskej privátnej spoločnosti CEFC China Energy Company Limited (CEFC) do J&T Finance Group SE (JTFG). Prostredníctvom dcérskej spoločnosti CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd. zvyšuje CEFC svoj doterajší podiel v bankovom holdingu na 9,9 %. Žiadosť CEFC o získanie 30 % podielu v JTFG bude podaná v najbližších dňoch a bude vyžadovať súhlas regulátorov v krajinách, kde JTFG pôsobí.

V CEFC sme našli partnera, s ktorým máme rovnakú víziu o možnostiach rozvoja v našom regióne, kde chceme ďalej rásť, a to ako organicky, tak prostredníctvom akvizícií,“ dodáva k transakcii Patrik Tkáč, podpredseda predstavenstva JTFG.

Aktuálne rozloženie akcionárskych podielov v skupine J&T Finance Group SE: Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič majú obaja po 45,05 %, CEFC China Energy Company Limited (CEFC) už spomínaných 9,9 %.

Výška vlastného imania skupiny JTFG k 30. 6. 2015 predstavovala 1,234 mld. EUR.

akcionarska-struktura.png

O spoločnosti CEFC:
CEFC China Energy Company Limited je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Šanghaji a šiestou najväčšou privátnou firmou v Číne. Pôsobí predovšetkým v oblasti financií, energetiky a priemyslu, kde sa zaoberá spracovaním, skladovaním, distribúciou a obchodovaním s ropnými, agrochemickými, petrochemickými a plynovými produktmi. CEFC sa celosvetovo zaraďuje do TOP 500 firiem.

O skupine J&T Finance Group SE:
Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska a Ruskej federácie. Viac informácií na www.jtfg.sk.

Kontakt: Linda Gáliková, PR manažérka, email: galikova@jtbanka.sk, mobil: +421 911 821 581