Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T FINANCE GROUP SE uzatvorila rok 2016 so ziskom vyše 61,8 milióna eur

2. august 2017

Podľa auditovaných výsledkov bankový holding J&T FINANCE GROUP SE (JTFG) uzavrel rok 2016 s konsolidovaným ziskom 61,8 milióna eur a s celkovými aktívami presahujúcimi hodnotu desať miliárd eur.

Medziročný pokles zisku bol spôsobený predovšetkým poklesom úrokových výnosov. Na druhej strane sa však JTFG podarilo výrazne zvýšiť zisk v oblastiach obchodovania, poplatkov a provízií a aj vďaka tomu udržať výšku tržieb takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2015. Konsolidovaný vlastný kapitál skupiny sa medziročne zvýšil o 202,5 mil. eur (+15,7 %) a ku koncu minulého roka predstavoval 1488,2 mil. eur. Za týmto nárastom stojí najmä upísanie emisie nezaistených investičných certifikátov (perpetuita) vydaných JTFG vo výške 200 miliónov eur.

V septembri 2016 skupina CEFC podnikla prvé kroky v schvaľovacom procese v súvislosti s plánovaním nadobudnutím 50 % podielu v JTFG a podala žiadosť o schválenie Národnej banke Slovenska. Vzhľadom na zložitosť procesu a na počet regulátorov, ktorí musia túto transakciu schváliť, sa očakáva, že schvaľovanie bude prebiehať po celý rok 2017. Čínska skupina aktuálne drží 9,9 % podiel. V priebehu roku 2016 skupina optimalizovala celkový objem klientskych vkladov (zníženie o 582,5 mil. EUR), čo sa prejavilo aj na celkových aktívach JTFG. Tie ku koncu roka predstavovali 10.052 mil. eur.

JTFG sa ďalej darilo rozširovať jej úverové portfólio. Celkový objem úverov a záloh poskytnutých klientom sa zvýšil o 5,5 % na 5657,5 mil. eur. Ocenenie v podobe víťazstva v súťaži Privátna banka roka dostala J&T BANKA, a to už po tretí raz v histórii. Titul "Najlepší zmiešaný fond roku 2016" v Česku si odniesol podielový fond J&T Money. Na Slovensku sa potom s najpredávanejším fondom roka stal Náš prvý realitný o. p. f. a ďalšie dve ocenenia Top fond Slovakia 2016 získal fond Krátkodobý dlhopisový o. p. f. koruna, oba od Prvej penzijnej spoločnosti Poštovej Banky.

Kompletnú výročnú správu nájdete tu:
http://www.jtfg.com/public/ea/bb/ec/32303_131992_VZ_JTFG_2016_CZ.pdf

O skupine J&T FINANCE GROUP SE:

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, so správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, s investičným bankovníctvom a s projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka a Slovenska, Chorvátska a Ruskej federácie. Viac informácií na www.jtfg.com

V prípade otázok sa, prosím, obráťte na:
Monika Veselá, PR manažérka, e-mail: mvesela@jtbank.cz, mobil: +420 604 333 320