Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Tlačové vyhlásenie - situácia okolo CEFC

1. marec 2018

V Bratislave 1. marca 2018 - Veľmi pozorne sledujeme informácie, ktoré priniesli médiá o skupine CEFC a vyšetrovaní jej čelných predstaviteľov.

Aktuálny vývoj a správy ohľadne CEFC nemajú žiaden vplyv na chod a fungovanie skupiny J&T Finance Group SE (JTFG). Čínska skupina CEFC je minoritným akcionárom bankového holdingu JTFG s podielom 9,9 %. Z doterajších transakcií CEFC nevznikajú voči JTFG žiadne práva nad rámec štandardného pasívneho investora.

Pre úplnosť uvádzame, že skupina JTFG nemá priamo ani nepriamo žiadne nekryté expozície voči spoločnostiam skupiny CEFC. Prípadný negatívny vývoj skupiny CEFC nemôže ohroziť stabilitu JTFG.   

Sme v kontakte so zástupcami CEFC v Českej republike a situáciu naďalej monitorujeme.  

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

Monika Veselá, PR manažérka, e-mail: mvesela@jtbank.cz, tel. číslo: +420 604 333 320