Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Dianie okolo insolvenčného konania skupiny Arca Investments

26. február 2021

V nadväznosti na informácie o dianí okolo insolvenčného konania skupiny Arca Investments považujeme za nutné vydať túto tlačovú informáciu a dôrazne sa ohradiť proti tvrdeniam JUDr. Čarnogurského ml., ktoré spájajú skupinu J&T s protiprávnym správaním – obohacovaním na úkor nezaistených veriteľov.

Skupina J&T na čele s J&T BANKOU od začiatku vystupuje v celej situácii transparentne ako subjekt, ktorý sa snaží nájsť spôsob, ako pomôcť nezaisteným veriteľom.

Na základe finančnej analýzy bolo skupine ARCA, lepšie povedané, jej projektom z oblasti real estate a energetiky, poskytnuté bankové financovanie. Týmto krokom sa predišlo nielen nekontrolovanému pádu seniorných úverov a uplatneniu záložného práva za potenciálne nevýhodné ceny, ktoré by poškodili drobných veriteľov, ale predovšetkým došlo k stabilizácii dodávok tepla a elektriny pre koncových odberateľov a k záchrane rezidenčného projektu Pod Vinicou, do ktorého investovalo mnoho ľudí s vidinou vlastného bývania.

Poskytnuté financovanie nič neznížilo z hodnoty patriacej nezaisteným veriteľom, naopak, prípadná nadhodnota bola týmto naším krokom ochránená.

Sme aj naďalej pripravení, ak to bude čo i len trochu možné, pomáhať finančnej stabilite funkčných projektov skupiny Arca Investments s cieľom maximalizovať ich hodnotu a prínos nezaisteným veriteľom, a to bez ohľadu na to, či príde ku konkurzu alebo k reštrukturalizácii a rovnako tak bez ohľadu na to, či bude konkurz alebo reštrukturalizácia prebiehať na Slovensku alebo v Českej republike. Navyše sme pre nezaistených veriteľov skupiny Arca Investments tiež iniciovali pomoc od medzinárodnej právnickej kancelárie a tiež od spoločnosti Gomanold, ktoré by mali svoju ponuku pomoci predložiť v najbližších dňoch.