Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T Finance Group SE a Petrus Advisers sa dohodli na odkúpení akcií Moneta Money Bank

24. jún 2022

Spoločnosť Petrus Advisers, najväčší nezávislý akcionár Moneta Money Bank, a. s. (ďalej Moneta), sa dohodla so skupinou J&T Finance Group (ďalej J&T) na predaji všetkých akcií Monety za nezverejnených podmienok.

„Po doručení niekoľkých nevyžiadaných ponúk sme sa rozhodli pre skupinu J&T, ktorá je podľa nás pre Monetu a jej stratégiu najvhodnejším novým referenčným akcionárom. Aj naďalej veríme v jej samostatnú stratégiu pod súčasným vedením a do budúcna plánujeme ponechať si len menší podiel,“ uviedol Klaus Umek, managing partner, a ďalej komentuje: „Sme z toho vonku s veľkým ziskom, ale neodchádzame. Za posledné dva roky sme svoju pozíciu v Monete výrazne navýšili a dosiahli podiel takmer 10 %. Do budúcna jej stratégiu podporíme s menším podielom.“

Investičný riaditeľ J&T Finance Group Adam Tomis uviedol: „Dohoda s Petrusom pre nás predstavuje zaujímavú príležitosť investovať do strategického podielu v najväčšej nezávislej banke na českom trhu a dobre zapadá do nášho československého príbehu. Očakávame, že cieľovým držiteľom podielu bude fond J&T ARCH INVESTMENTS. Ďalšie podrobnosti zverejníme v nasledujúcich dňoch.“

 

O Petrus Advisers:

Petrus Advisers je investičný manažér regulovaný FCA s kanceláriami v Londýne, Bratislave, vo Frankfurte a v Miláne.

O J&T Arch Investments:

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly.