Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 %.

29. september 2022

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý štvrťrok roku 2022 s objemom aktív presahujúcim psychologickú hranicu miliardy eur (25,26 miliardy korún) a definitívne tak potvrdil svoju pozíciu medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku. Za posledných dvanásť mesiacov následne dosiahol zhodnotenie investičných akcií o 9,4 % v prípade korunovej triedy, resp. 7,2 % v prípade triedy eurovej.

V druhom kvartáli tohto roku bola výkonnosť fondu ovplyvnená predovšetkým dôsledkami vysokých cien a všeobecnej neistoty panujúcej na trhu s energiami. Korunová trieda investičných akcií sa tak zhodnotila o 0,97 % na 1,2056 Kč za akciu, eurová trieda následne prvýkrát dosiahla negatívne zhodnotenie –0,33 % a uzavrela kvartál na hodnote 1,1786 eura za akciu. Rozdiel medzi zhodnotením korunovej a eurovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure.

VÝVOJ CIEN INVESTIČNÝCH AKCIÍ VYHLASOVANÝCH ŠTVRŤROČNE INVESTIČNOU SPOLOČNOSŤOU ZAPOSLEDNÝ ROK

arch-graf2.jpg

„Napriek tomu, že aktuálne dosiahnuté výnosy sú za našimi dlhodobými očakávaniami, treba ich posudzovať v širšom kontexte. Akciové indexy aj akciové fondy sú od začiatku roka vo výraznom, často dvojcifernom mínuse. V tomto porovnaní vyznieva výkonnosť nášho fondu stále pomerne priaznivo,“ hodnotí kvartál Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

V druhom štvrťroku sa J&T ARCH INVESTMENTS prostredníctvom fondu JTFG FUND I zúčastnil na investičnom kole D v skupine Rohlik Group a pripísal si ďalšiu investíciu do sektora energetiky, keď JTFG FUND I zaobstaral 850-tisíc kusov akcií energetického giganta ČEZ. Do hospodárenia fondu sa negatívne premietlo precenenie podielu vo fonde Sandberg Private Equity 2 Fund, resp. jeho jedinej investície, spoločnosti TERNO real estate.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU K 30. 6. 2022 PODĽA SEKTOROV

arch-graf1.jpg