Spoločenská zodpovednosť

J&T Finance Group sa hlási k spoločenskej zodpovednosti, ktorú považuje za podstatnú súčasť firemnej kultúry.

Filantropia v J&T

V oblasti filantropie sa J&T Finance Group zameriava najmä na ochranu ohrozených detí a podporu sociálne slabších a hendikepovaných spoluobčanov, na podporu športu a kultúry a tiež na podporu vlastných zamestnancov.

Nadačný fond J&T a Nadácia J&T

J&T sa o svoje rozhodnutia, investície a úspechy delí so svojimi klientmi. Delí sa však aj o osudy a problémy, ktoré trápia hendikepovaných, sociálne slabšie rodiny alebo rodiny, ktoré sa rozhodli svoj život zasvätiť náhradnej rodinnej starostlivosti.

Preto sme založili Nadačný fond J&T a Nadáciu J&T, ktoré sústreďujú pod jednotnú správu prostriedky, ktoré sa poskytujú fyzickým a právnickým osobám a neziskovým organizáciám, ak ich projekty súvisia s poslaním a cieľmi nadačného fondu.

www.nadacnifondjt.cz www.nadaciajt.sk

J&T Sportteam

Skupina aktívne podporuje mladých a nádejných športovcov z komerčne menej atraktívnych odvetví športu, ako je plávanie či triatlon.

Vďaka tejto podpore sa aktívne rozvíja ich talent a vytvárajú sa priaznivé podmienky na prípravu a reprezentáciu na národnej a medzinárodnej športovej scéne. Odmenou sú nemalé športové úspechy, ktoré členovia klubu J&T Sportteam dosahujú.

www.jtsportteam.sk

Dni zdravia

V Skupine J&T sme si všetci vedomí, že zdravie je to najcennejšie, čo človek má.

Naša skupina sa vždy stará o správnu informovanosť a starostlivosť. Pre zamestnancov pravidelne organizujeme dni zdravia, ktoré prinášajú mnoho užitočných rád, tipov a konzultácií s odborníkmi z najrozmanitejších oblastí medicíny.